O nas

Zarząd Stowarzyszenia:

Renata Starma – Kozak (Prezes)
Dorota Droździel (Wiceprezes)

Ośrodek Psychoterapii INIGO

Ośrodek Psychoterapii Inigo powstał w 2008 roku, zrzesza psychologów i psychoterapeutów w ramach Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało powołane, aby prowadzić i wspierać działalność związaną z udzielaniem pomocy psychologicznej, medycznej i duchowej. Wśród celów działalności Stowarzyszenia znajdują się:

  • działanie na rzecz integralnego rozwoju osoby ludzkiej,
  • niesienie pomocy osobom doświadczającym trudności i kryzysów psychicznych, emocjonalnych w życiu społecznym,
  • profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny z wartościami chrześcijańskimi.