Zespół

Dorota Droździel

Jest absolwentką psychologii KUL oraz Podyplomowego Studium Rodziny KUL. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz cykl szkoleń z zakresu terapii par i małżeństw Polskiego Instytutu Eriksonowskiego.

Od wielu lat prowadzi terapię grupową i indywidualną oraz terapię par i małżeństw.

Pracuje w nurcie integratywnym, pozostaje pod stałą superwizją.

W uzasadnionych przypadkach pracuje w trybie on-line.

kontakt

662-049-560

Renata Starma-Kozak

Jest absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także Studium Życia Rodzinnego i Instytutu Wyższej Kultury Religijnej.
Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od wielu lat równolegle prowadzi terapię grupową i indywidualną na oddziale nerwic i psychiatrycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Ma za sobą długoletnią formację duchową. Jest pod stałą superwizją.

W uzasadnionych przypadkach pracuje w trybie on-line.

kontakt

788-148-004

Ewa Grygierzec-Gruda

Jest psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 978). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, współprowadzi  grupy terapeutyczne.

Swoją prace poddaje systematycznej superwizji.

W uzasadnionych przypadkach pracuje w trybie on-line.

kontakt

513-074-269

Piotr Szczukiewicz

Absolwent psychologii UMCS, dr n. hum. w zakresie psychologii, ukończył m.in. Studium Pomocy Psychologicznej (PTP), szkolenie z zakresu logoterapii V.E. Frankla (KUL) oraz Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin (Laboratorium Psychoedukacji).

Zajmuje się terapią psychologiczną dorosłych i młodzieży oraz terapią małżeńską.

Interesuje się problematyką kryzysów psychicznych i uzależnień.

W uzasadnionych przypadkach pracuje w trybie on-line.

kontakt

605-277-881

Agata Klimek-Smaga

Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Ukończyła 4 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

W tutejszym Ośrodku prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych oraz młodzieży od 15 roku życia.

Pracuje w nurcie integracyjnym, pozostaje pod stałą superwizją.

W uzasadnionych przypadkach pracuje w trybie on-line.

kontakt

601-367-702

Bożena Sidor-Piekarska

Psycholog, psychoterapeuta.

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Ukończyła szkolenie podyplomowe; “Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe
w terapii rodzin” organizowane w w ramach działalności Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

Aktualnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki procesu adolescencji” prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, zajmuje się terapią rodzin oraz poradnictwem w zakresie trudności rozwojowych dzieci.

W uzasadnionych przypadkach pracuje w trybie on-line.

kontakt

505-207-047

Renata Jolanta Kopacz

Specjalista psychiatra.

Jest pracownikiem Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Zajmuje się leczeniem szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych adaptacyjnych, depresyjnych, schizofrenii i problemów wieku podeszłego.

Konsultacji dla klientów Ośrodka „INIGO” udziela w gabinecie na ul. Orlej 10. Konieczność wcześniejszej telefonicznej rejestracji.

kontakt

508-056-111