Oferta

1. Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy psychologicznej, skierowana do osób przeżywającym trudności z przystosowaniem się do jakiejś sytuacji czy też innego rodzaju kryzysy. Znajduje ono często zastosowanie w przypadku nagromadzenia się trudnych wydarzeń życiowych. Poradnictwo obejmuje kilka spotkań, podczas których wraz z klientem psycholog stara się zidentyfikować problem, przyjrzeć się przyczynom utrzymywania się trudności oraz znaleźć nowe sposoby na poradzenie sobie z istniejącą sytuacją.

2. Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest najbardziej klasyczną formą oddziaływań psychologicznych. Opiera się ona na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem.

Kierowana jest ona do osób, które odczuwają psychiczny dyskomfort, mają problemy w samodzielnym poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami lub zaburzeniami psychicznymi. Terapia indywidualna opiera się na coraz to głębszym poznawaniu siebie, uczeniu się nowych, bardziej konstruktywnych zachowań oraz dążeniu do zmiany.

Efektem jest wyższy poziom funkcjonowania, większa akceptacja siebie i własnej historii życia, uwolnienie się od przeżywanych lęków, a także poczucie większego wpływu na proces kształtowania swojego życia.

3. Terapia par/małżeństw

Terapia par ma na celu przyjrzenie się sposobom w jaki komunikują się w związku osoby zgłaszające się na terapię. To właśnie w tym obszarze znajduje się bowiem źródło większości problemów w relacjach.

Kolejnym krokiem jest praca nad wprowadzeniem zmian mających na celu poprawę komunikacji między partnerami. Terapeuta poprzez obserwację komunikacji werbalnej jak i nie werbalnej daje parze możliwość uświadomienia sobie istniejących w tym obszarze problemów powodujących nieporozumienia i konflikty. Podczas terapii partnerzy uczą się w adekwatny i nie naruszający granic drugiej osoby sposób wyrażać swoje potrzeby, uczucia, myśli oraz słuchać tego co ma im do powiedzenia partner.

4. Terapia dla rodzin

Terapia rodzin jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina stanowi system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstawanie zaburzenia. Dlatego przy rozwiązaniu trudności bardzo ważnymi „sojusznikami” i „ekspertami” stają się domownicy, jak również inne osoby bliskie i ważne dla rodziny.

5. Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest szansą na rozpoznanie, a następnie zmniejszenie przeszkód stojących na drodze do dobrych kontaktów z innymi ludźmi i do bardziej satysfakcjonującego życia.

Ewentualna kwalifikacja do grupy terapeutycznej odbywa się na podstawie wstępnej konsultacji diagnostycznej. Jej celem jest dokładniejsze zapoznanie się z problemami z jakimi Państwo się zgłaszacie. Konsultacje mają postać indywidualnych spotkań z jednym z psychoterapeutów prowadzących konkretną grupę (koniecznym składnikiem procesu diagnostycznego jest wykonanie testu MMPI-2).

Docelowo spotkania odbywają się w grupie terapeutycznej liczącej zazwyczaj 8-12 osób. Czas trwania grupy terapeutycznej to 8/9 miesięcy (październik/listopad-czerwiec). Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny.

6. Warsztaty

Pracownicy Ośrodka Psychoterapii Inigo prowadzą warsztaty, które są pomocą psychologiczną głównie o charakterze psychoedukacji. Warsztaty dają możliwość zdobycia wiedzy oraz nauki różnych umiejętności w zakresie danego tematu szkolenia. W trakcie warsztatów podejmujących m.in. tematykę empatycznej komunikacji czy kreatywnego rozwiązywania problemów pracujemy metodami aktywnymi, poprzez doświadczanie, eksperymentowanie i dzielenie się spostrzeżeniami. Korzystamy nie tylko z tradycyjnych metod werbalnych – oprócz słowa często towarzyszy nam również rysunek oraz ruch.

Warsztaty w Ośrodku Psychoterapii INIGO są prowadzone przez naszych psychologów po ustaleniu indywidualnych potrzeb zamawiającego.